Sadje

Sadje

 

 

Naravne danosti v občini Slovenska Bistrica omogočajo, da se je človek tukaj že od nekdaj ukvarjal s pridelavo sadja. Že okoli leta 1900 so naši predniki posadili sadovnjake, ostanki katerih so še vidni v obliki travniških nasadov. Ponovna oživitev sadjarstva se je pričela ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili posajeni prvi nasadi intenzivnih sadovnjakov. Gre predvsem za nasade različnih sort jablan, pridelujejo pa tudi lešnike, orehe in hruške. Pridelava sadja poteka po načelih integrirane pridelave, ponekod pa že uvajajo tudi ekološko pridelavo, ki pomeni še stopnjo več pri zagotavljanju kakovosti. S sadjarstvom so že od nekdaj povezani kraji in kmetije v krajevni skupnosti Vrhole - Preloge. Tam lahko pridejo na svoj račun ljubitelji svežega in sušenega sadja, jabolčnega soka, domačega kisa, jabolčnega vina in drugih sadnih dobrot.