Turistična društva

TD Cokla Tinje Predsednica društva: Brigita Koren

Naslov: Veliko Tinje 33, 2316 Zgornja Ložnica

E-naslov: koren.brigita@gmail.com
Spletna stran: www.ks-tinje.si/drustva_in_aktivi
TD Jelka Šmartno na Pohorju Predsednica društva: Kristina Čavničar

Naslov: Šmartno na Pohorju 19, 2315 Šmartno na Pohorju
TD Kočno Predsednik društva: Dušan Kotnik

Naslov. Jurčičeva ulica 3, 2314 Zgornja Polskava
E-naslov: td.kocno@gmail.com
Spletna stran: www.kocno.si
TD Kopriva Spodnja Polskava Predsednica društva: Simona Smodiš

Naslov: Spodnja Polskava 270, 2331 Pragersko
Spletna stran: www.ks-spodnja-polskava.si/drutva/turistino-drutvo-kopriva
TD Košuta Pokoše Predsednik društva: Ivan Leskovar

Naslov: Pokoše 25D, 2314 Zgornja Polskava

E-naslov: tdkosutapokose@gmail.com
TD Lipa Kebelj Predsednik društva: Anton Smogavc

Naslov: Kebelj 24 a, 2317 Oplotnica

E-naslov: anton.smogavc2015@gmail.com
Spletna stran: www.kebelj.si/TD/
TD Lucija Križeča vas Predsednik društva: Janez Šabec

Naslov: Križeča vas 14 a, 2319 Poljčane

E-naslov: td.lucija@gmail.com
Spletna stran: www.studenice.si/td-lucija/
TD Makole Predsednica društva: Romana Sagadin

Naslov: Makole 42, 2321 Makole
TD Samostan Studenice Predsednica društva: Maja Bračko

Naslov: Studenice 3, 2319 Poljčane

E-naslov: maja.iza@gmail.com
W: www.studenice.si/td-samostan/
TD Vitica Predsednica društva: Anita Ramot

Naslov: Vrhole pri Slovenskih Konjicah 29

E-naslov: td.vitica@gmail.com
TD Viničar Zgornja Polskava Predsednica društva: Manica Kramberger

Naslov: Bukovec 1, 2314 Zgornja Polskava

E-naslov: tdvinicar@gmail.com
Spletna stran: http://www.td-vinicar.si/index.htm
TD Zgornja Ložnica Predsednica društva: Marijana Jereb

Naslov: Zgornja Ložnica 40, 2316 Zgornja Ložnica

E-naslov: marijanajereb@gmail.com
TD Zelena dolina Predsednica društva: Jelka Drobne

Naslov: Pokoše 27 b, 2314 Zgornja Polskava

E-naslov: tdzd.pokose@gmail.com
W: http://www.ks-spodnja-polskava.si/drutva/turistino-drutvo-zelena-dolina