Lokalni vodniki

 

Občina Slovenska Bistrica:

 • Leopold Turk - Slov.Bistrica  041 612 014
 • Niko Turk - Kovača vas
 • Renata Šlamberger - Klopce
 • Primož Gregorič - Zg.Ložnica  041 590 400
 • Irena Gregorič - Zg.Ložnica  041 636 954
 • Anton Smogavc - Kebelj  040 186 678
 • Angela Šalamun - Kebelj  041 570 679
 • Vida Javornik - Kebelj  040 281 688
 • Jasna Javornik - Kebelj  040 291 924
 • Franci Ribič - Kebelj 040 379 509
 • Alojz Capl - Tinje  041 372 491
 • Majda Koban Justinek - Tinje  051 690 549
 • Lidija Stegne - Tinje  041 691 926
 • Miran Avguštin - Tinje  031 271 706
 • Stanka Vaner - Šmartno na Pohorju 02 8034 516
 • Milan Lah - Pragersko  041 751 002

 

Občina Poljčane:

 • Janez Kidrič - Studenice  041 731 462
 • Vlado Skerbiš - Studenice  031 365 787
 • Maja Bračko - Studenice  040 432 810
 • Pankracij Hrup - Samostan Studenice 031 458 366 
 • Silvestra Samastur - Poljčane

 

Občina Makole:

 • Franc Žrjav - Ložnica pri Makolah
 • Jože Vovk - Makole  041 960 876