Cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici

Cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici

Podružnična cerkev sv. Jožefa je najmlajša cerkev v mestu. 

Cerkev je bila zgrajena šele v 18. stoletju. Zemljišče za cerkev je leta 1744 kupil domači župnik Lederer. Cerkev je bila zgrajena med leti 1745 in 1757, božja pot pri njej pa se je začela leta 1762. Zvonika sta bila dodana šele leta 1812, ko so cerkvi obnovili tudi glavno pročelje. Po obliki spada cerkev v sladkogorski tip naših cerkva. Odlikuje jo izredna tlorisna razgibanost, ki samo cerkev razčlenja in ji daje prostornost.

V cerkvi je najbolj znan glavni oltar, ki ga krasi oltarna slika smrti sv. Jožefa, ki jo je naslikal V. Metzinger okoli leta 1765-1770. Gre za eno redkih slik tega slikarja na Štajerskem, saj je znano, da je ustvarjal na Kranjskem in Dolenjskem. Slika je neprecenljive vrednosti, gre pa za pozno delo tega avtorja. 

Glavni oltar je delo Straubove mariborske delavnice iz let 1757 - 1758. Drugi oltarji pa so iz tretje četrtine 18. stoletja, ki jih večinoma krase Straubove slike iz ok. 1769. Prižnica je z začetka 18. stoletja in ima ornamentalne aplikacije iz tretje četrtine 18. stoletja. Vsa zakristijska oprema je iz časa nastanka cerkve. V cerkvi je več znanih fresk, poleg tega pa je potrebno poudariti, da gre za eno izmed najlepših baročnih cerkva na Štajerskem. 

 

ŽUPNIJA SLOVENSKA BISTRICA

Trg Alfonza Šarha 6

2310 Slovenska Bistrica

T: 0590/361-96

M: 041/289-666 (župnik Jani Družovec)

E: zupnija.slovenska.bistrica@rkc.si

Uradne ure:

od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 10.00

v petek 16.00 - 17.30 (zimski čas)

             17.00 - 18.30 (poletni čas)