Rimski kamnolom

Rimski kamnolom

Nahajališče marmorja v slikoviti soteski Bistriški Vintgar so cenili že stari Rimljani kot gradbeni in okrasni kamen. Še danes lahko vidite pohorski marmor v pomembnejših objektih kulturne dediščine tudi na širšem območju. Med najbolj znanimi na Slovenjebistriškem so zagotovo nagrobni spomeniki v cerkvi svetega Martina na Šmartnem na Pohorju, na širšem območju pa sta najbolj znana Orfejev spomenik na Ptuju in Rimska nekropola v Savinjski dolini.