Krajinski park Rački ribniki – Požeg

Krajinski park Rački ribniki – Požeg

Zamočvirjena območja Črete med Račami, Pragerskim in Polskavo so z melioracijo in oblikovanjem umetnega zbiralnika Požeg pred leti osušili. Nastalo je umetno jezero kot zbiralnik vode in je tudi ornitološki rezervat. Z njegovim nastankom so se tod znova naselile številne vrste živali, predvsem ptice. Ena od njih je redka in zaščitena zlatovratka, sicer pa so tu našteli kar 155 vrst ptic. Območje je prezimovališče in gnezdišče kot tudi preletna postaja ptic.

Mokrišča s številnimi redkimi in ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami so od leta 1992 zavarovana kot krajinski park zaradi bogate naravne dediščine. S 484 hektarji spada krajinski park med večje nižinske parke v Sloveniji.