Krajinski park Žabljek - Videž

Krajinski park Žabljek - Videž

Ob potoku Lisičji graben se vrsti sistem štirih ribnikov. Dno doline med ribniki obraščajo obvodne gozdne združbe in trstičje. Ribniki in dno doline predstavljajo življenjski prostor vodnih in obvodnih rastlin in živali.