Botanični vrt TAL 2000

Botanični vrt TAL 2000

Na območju krajinskega parka Rački ribniki – Požeg se nahaja manjši zasebni botanični vrt TAL 2000, kjer si lahko ogledate številne samonikle vodne in obvodne rastline. Med njimi je tudi precej redkih in ogroženih vrst. Nekatere so pred leti že celo izginile iz naših močvirij, ribnikov in močvirnih travnikov.

Na ogled so tudi zdravilna zelišča, zbirka strupenih rastlin in manjša zbirka mineralov. V bližini so tudi bioenergijske točke.