Bistriški vintgar

Bistriški vintgar

Pohorju dajejo posebnost številni potoki, ki so ustvarili prave soteske. Ena takšnih je Bistriški vintgar, ki ga je ustvaril potok Bistrica in je geomorfološki naravni spomenik. Potok izvira v pohorski vasici Bojtina, na svoji poti pa ustvarja slikovito pokrajino s številnimi brzicami in slapovi, ki je najbolj izrazita med Močnikom in Zgornjo Bistrico.

V soteski najdemo značilne kamnine, od granodiorita, gnajsov pa vse do blestnikov, niže v soteski pa amfibolit, serpentinite, aplite, eklogite in celo marmor, ki so ga iz kamnoloma, ki se nahaja nižje ob toku, izkopavali že stari Rimljani. Soteska predstavlja izredno zanimivo pohodniško in izobraževalno pot, privlačno zaradi svoje slikovitosti, raznovrstnih kamnin in nekaterih redkih rastlinskih vrst.

Še več podrobnosti o Bistriškem vintgarju lahko najdete v brošuri (klikni za prikaz).

Slap Šum
 
Pot potoka Bistrice je skozi sotesko zelo razgibana. V zgornjem toku soteske potoka Bistrica lahko občudujemo 13 metrov visok slap Bistriški Šum.