Črno jezero

Črno jezero

Črno jezero je z nasipom umetno zajezena kotanja. Za potrebe vodne akumulacije pri spravilu lesa v dolino (riže) je grof Windischgraetz, lastnik dobršnega dela pohorskih gozdov, pred več kot 130 leti kotanjo zajezil in tako ujel temno vodo Černjave.

Danes je jezero predvsem naravni spomenik, ki skupaj z okolico in močvirsko favno predstavlja naravni rezervat. Hkrati je prvovrstno domovališče najrazličnejših ptičev. V letih 1992 in 1993 je bil nasip obnovljen, prav tako tudi propustna naprava.

Od Osankarice do Črnega jezera vodi nova brunčana pot. Pohodne poti se nato nadaljujejo na različne konce Pohorja. Ena od njih vodi tudi proti Trem kraljem in Arehu. Če vam čas dopušča, pa se le ustavite ob jezeru, uživajte v njegovi spokojnosti in se naužijte lepot narave, ki se vam bodo za vedno vtisnile v spomin.