Preskoči na vsebino
TIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija

Razvaline Zajčevega in Zbegovega gradu

Ostanki utrdbe (stolpa) so ohranjeni na vrhu kope nad vasjo Kebelj. Visoki so deset metrov in še dobro kažejo gradnjo z linami v prvem nadstropju in tramovnicami.

Stolp je gornji obrambni del utrjenega zgornjega kebeljskega gradu, katerega lastnik se prvič omenja leta 1251 kot Timo Kebeljski (Tymo de Gibel). Ko je zgornji kebeljski grad prešel v druge roke (Krški, Celjski, Stuberški, Pesničarji), so se gospodje Kebeljski preselili v spodnji Zbegov grad. Znana je legenda, da sta bila oba gradova med seboj povezana z rovom.

Med prve, že v romanskem času nastale in v celoti zidane objekte spada stari kebeljski grad – po lastniku imenovan Zajčev grad. Je najvišje ležeči grad na Pohorju in edini primer okroglega stolpa na Štajerskem.

Na začetku 20. stoletja je meril v višino 12 m, v globino pa 9 m. Imel je 2,1 m debel zid. Pokrit je bil s stožčasto streho, obdan pa z globokim jarkom in nasipom. V nadstropju je bil nekdaj vhod, ki je danes uničen. V zidu so še ohranjene romanske svetlobne line. Vidne so tramovnice, ki so nosile stropne tramove. Ohranjene okenske odprtine v drugem nadstropju pa ne kažejo več prvotnih oblik. Gradnja je neurejena, čeprav lomljenec iz prakamnin kaže željo po plastenju, kar je značilno za romanske stavbe na Pohorju. Stolp, ki je imel v povezavi z gradom stražno oz. opazovalno funkcijo, je obdan z dvema jarkoma, nasip med njima pa je še vedno visok do 3 m.

Ljudje imenujejo Zajčev grad tudi mučeniški stolp, ker so bili tam trpinčeni ljudje. Pravijo mu tudi Lukturn, ker so od tam vitezi lukali ali prežali.

 

Vir: Hajšek, C., 2008. Spoznajte naravno in kulturno dediščino Keblja.

Kebeljska graščina ali Zbegov grad leži pod cerkvijo svete Marjete na majhnem skalnem pomolu sredi strmine nad potokom. Postavili so jo zadnji kebeljski gospodje konec 14. ali v začetku 15. stoletja.

Zbegov grad danes imenujemo po nekdanjem lastniku — kmetu Zbegu. Nanj se nanaša prva omemba iz leta 1440, ko se omenja Otto Mariborski s Keblja. Posestniki – fevdniki graščine so zastopali interese deželskega kneza za razliko od zgornjega – Zajčevega gradu nad vasjo, ki je bila last krške cerkve. Oba stolpa sta bila opuščena že ob koncu srednjega veka.

Graščina sicer stoji sredi strmine, vendar je ob njem vodila steza ob potoku. Ljudje pravijo, da je bila graščina pod cerkvijo povezana z gradom nad cerkvijo s podzemeljskim hodnikom, po katerem so se obiskovali hudobni vitezi.

Graščina sestoji iz pritličja in dveh nadstropij. Vhod, ki ni z ničemer zavarovan, se nahaja v pritličju, vendar nekoliko nad nivojem zemljišča – nekdaj so do njega vodile stopnice. Prvo nadstropje so osvetljevala štiri okna, opremljena z obokenskimi klopmi, drugo nadstropje pa tri enako opremljena okna.

Pritličje in prvo nadstropje sta bili ločeni z lesenimi predelnimi stenami, tako da je bil na sredini ozek hodnik, nato pa na vsaki strani po en nerazčlenjen prostor. 

Poslopje nima ne obzidja ne jarkov. To dokazuje, da to ni bil grad, ampak graščina.

Kebeljska graščina je najstarejši primer stolpastega dvora na Slovenskem.

Vir: Hajšek, C., 2008. Spoznajte naravno in kulturno dediščino Keblja.

TD Lipa Kebelj

predsednik Anton Smogavc

T: +386 (0)2 802 03 60

M: +386  (0)40 186 678

E: td@kebelj.si

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

TIC Slovenska Bistrica Trg svobode 17
2310 Slovenska Bistrica
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 16:00
Sobota9:00 - 13:00

Dobrodošli pri nas!

Pokrajina združuje pet naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.

Spremljajte nas: Facebook Instagram
RIC LogoObčina SB LogoI feel slovenia LogoMaribor pohorje LogoZK SB LogoVirtualna panorama LogoSpletna tržnica jemdomace.si LogoŽiva coprnija LogoEnjoyheritage Logo
© 2024 RIC. Vse pravice pridržane Avtorske pravice  |  Zasebnost