Preskoči na vsebino
TIC Slovenska Bistrica
Dostopnost Navigacija

Grad Slovenska Bistrica

Grad v Slovenski Bistrici je osrednji mestni in občinski kulturni center in skupaj z grajskim parkom tvori prvovrstno spomeniško celoto. Bistriški grad se v pisnih virih prvič omenja leta 1313. Sprva je bil v deželnoknežji lasti, leta 1578 pa je z nakupom prešel v zasebno last. Kupila ga je plemiška družina Vetter von der Lilie. Pred iztekom 17. stoletja je prešel v roke Wildensteinov, leta 1717 pa so ga kupili grofje Attemsi. V njihovi lasti je ostal do leta 1945.
 
Grad se od leta 1985 dalje skrbno obnavlja. V njem je organizirana stalna vodniška služba. Na ogled so številne stalne razstave in razstave umetniških del v galeriji Grad. Ogledate si lahko Viteško dvorano, ki jo krasijo freske, v njem pa se nahajajo še likovni saloni in poročna dvorana. V gradu potekajo tudi različne kulturne prireditve, na njegovem notranjem dvorišču pa v poletnem času zdaj že tradicionalni Starobistriški večeri.
 
Grajske vsebine so zanimive za številne obiskovalce, v zadnjem času pa ga vse bolj obiskujejo tudi najmlajši, katerim so namenjene različne ustvarjalne delavnice, raziskovanje gradu z grajsko varuško, različnimi grajskimi junaki in druge zanimive vsebine.
 
 
 

 

Grad, prvotno dvor, se je leta 1227 pojavil kot sedež županije Pohorje, nato urada Bistrica in deželnega sodišča. Leta 1313 je bil prvič omenjen kot Burg – grad, ki pa je 1384 pogorel. Njegov naslednik je doživel več obleganj (madžarsko obleganje, Baumkirchnerjevo zasedbo, turške plenitve). Med mnogimi upravljalci so bili tudi grofje Celjski. Leta 1587 je prešel iz deželnoknežje v privatno last.

 

Prvi zasebni lastnik gradu je postala družina Vetter (kasneje pridobijo plemiški naziv von der Lilie). Med leti 1590 in 1623 ter 1651 je družina pristopila k izgradnji in obnovi gradu, po kateri je dosegel približno sedanjo obliko in velikost. Grajsko jedro je tako dobilo rahlo trapezasto zasnovo z notranjim dvoriščem in s štirimi stolpi, od tega s tremi oglatimi in enim okroglim stolpom na vogalih ter z dvoetažnim toskanskim stebriščnim hodnikom vzdolž južnega poslopja. Drugi lastniki gradu so bili še pred letom 1681 grofje Wildenstein. Ti plemiči so si ob gradu na novo uredili tudi park (200 m dolg »znameniti« gabrov drevored) po sočasni modi geometrijsko urejenih parkovnih kompozicij francoskega vzora, kjer se volji načrtovalca podreja narava, tekoča voda in kiparski okras.

 

Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili grofje Attems. Ignac Marija Attems je leta 1717 kupil bistriški grad od Janeza Jožefa Wildensteina in ga do leta 1721 ponovno preuredil. Na strehi sta bili zgrajeni trikotni urni čeli, preurejena sta bila oba portala. Med modernizacijo gradu so dvižni most zamenjali s trdnim zidanim na dveh lokih, polje portala (blenda) pa je zapolnila mogočna školjka. Hkrati s pilasterskim okrasjem vse zunanjščine so nastali kamniti okenski okviri. Zahodnemu krilu je bilo prizidano reprezentančno stopnišče, v vzhodnem krilu pa je z združitvijo dveh nadstropij nastala viteška dvorana.

 

Preurejena ali na novo je bila locirana tudi grajska kapela. Na južni strani je bilo zgrajeno še upravno poslopje. Leta 1721 so bila dela sklenjena s poslikavo kapele, stopnišča in viteške dvorane.

 

Po koncu druge svetovne vojne je bil grad nacionaliziran, grajska oprema pa odtujena. Prostore je najprej uporabljala vojska za takratne potrebe. Po selitvi vojske iz gradu je ta postal stanovanjski objekt in »žalostno« propadal vse do leta 1985, ko se je pričelo z njegovo obnovo in celostno revitalizacijo. Obnova je potekala neprekinjeno od leta 1985 in poteka še danes (Vir: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica).

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Grajska ulica 11

2310 Slovenska Bistrica

tel.: 02/80 55 350 

http://www.zavod-ksb.si/

E: vodniki@zavod-ksb.si

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

TIC Slovenska Bistrica Trg svobode 17
2310 Slovenska Bistrica
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 16:00
Sobota9:00 - 13:00

Dobrodošli pri nas!

Pokrajina združuje pet naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.

Spremljajte nas: Facebook Instagram
RIC LogoObčina SB LogoI feel slovenia LogoMaribor pohorje LogoZK SB LogoVirtualna panorama LogoSpletna tržnica jemdomace.si LogoŽiva coprnija LogoEnjoyheritage Logo
© 2024 RIC. Vse pravice pridržane Avtorske pravice  |  Zasebnost