Dvorec Zgornja Polskava

Dvorec Zgornja Polskava

Prvotni polskavski grad je iz 12. stoletja. Takrat še leseno stavbo so Turki v 16. stoletju zažgali. Sedanji dvonadstropni dvorec je bil nadzidan in oplemeniten s stopniščem in kapelo v času baroka. Dvorec je vkomponiran v baročni grajski park z drevoredom, ki je danes zanemarjen, včasih pa je segal vse do rečice Polskave.