Arheološke najdbe v Veleniku

Arheološke najdbe v Veleniku

Med najpomembnejše arheološke spomenike sodijo tudi območja prazgodovinskih in rimskih poti. V Veleniku je tisti del najdb (rimska cesta, gomilna grobišča, kamnite sekire, rimski denar idr.), ki kaže na zelo frekventno pot med Slovensko Bistrico (Civitas Negotiana) in Ptujem (Poetovio). Stalna razstava o rimski cesti na bistriškem ozemlju je na ogled v Bistriškem gradu.