Močvirska kolesarska pot

Močvirska kolesarska pot

Skupna dolžina: 36 km
Podlaga: asfalt
Potek: Slovenska Bistrica – Laporje – Hošnica – Studenice – Makole – Štatenberg – Pečke – Ložnica pri Makolah – Kočno – Slovenska Bistrica

Ob opisani poti je možnih več variant po vzporednih poteh. Ob poteh so postavljene smerne table z osnovnimi informacijami, kolesarji pa si lahko ogledajo tudi najrazličnejše naravne in kulturne znamenitosti.
 

Opis poti:
Začetek pri Bistriškem gradu – vožnja proti centru – pri cerkvi Marije sedem žalosti zavijemo levo, nato pa desno na Kolodvorsko cesto. Kolesarimo po ravnini do železniške postaje, kjer zavijemo ostro desno. Prečkamo železniški prehod. Pri odcepu za Laporje zavijemo desno. Peljemo skozi Laporje. Pot se v središču vasi začne dvigati in vijugati. Po skupno 10 km pri zaselku Hošnica zavijemo levo proti Studenicam (desno bi prišli do Poljčan). Spustimo se skozi Križečo vas do glavne ceste Poljčane - Makole, kjer zavijemo proti Makolam. Pri odcepu za Makole peljemo po prednostni cesti. Držimo se glavne ceste skozi Pečke, Mostečno in Ložnico do Kočnega pri Ložnici. Čez približno 2,5 km pridemo do odcepa za Laporje, kamor smo zavili na začetku poti. Peljemo mimo odcepa in nazaj proti Slovenski Bistrici po isti poti.