Ribolov

Ribolov

Ribiška družina Slovenska Bistrica gospodari z vodami bistriškega ribolovnega okoliša, kamor sodijo reka Dravinja s pritoki, potok Ložnica, potok Polskava, potok Oplotnica s pritoki in ribniki na Pragerskem, Videžu, Črno jezero na Pohorju in ribnik Jernejček pri Zbelovem. V teh vodah pretežno živijo avtohtona potočna postrv, lipan, klen, krap, postrv, ščuka, platnica in podust. Turisti lahko kupijo dnevne ribolovne karte v vseh kolibah pri ribnikih in v trgovinah z ribiško opremo.
 

Ribiška družina Slovenska Bistrica

Partizanska 39

2310 Slovenska Bistrica

T: 02/818 41 61
W: www.rdslbistrica-drustvo.si