Pohodništvo

Pohodništvo

Foto: Aleš Fevžer 

Ena izmed najbolj priljubljenih in najpogostejših oblik aktivnega preživljanja prostega časa je pohodništvo. Sicer za hojo niso zahtevani posebni pogoji, a so kljub vsemu za to obliko rekreacije primernejše pokrajine z veliko pestrostjo, v katerih lahko veliko doživimo. Ena takšnih z bogato naravno in kulturno dediščino, geografsko razgibanostjo, razvitostjo podeželja, kulturnimi in etnološkimi prireditvami, zanimivo lokacijo in dostopnostjo je tudi območje občine Slovenska Bistrica. Tisto, kar pohodnike najbolj prepriča, da to območje obiščejo, pa so zagotovo neokrnjena narava, čiste vode in čist zrak. Prav zaradi naravnih danosti imata planinstvo in pohodništvo na tem področju dolgoletno tradicijo in številne člane, ki svoj interes in veselje do te vrste rekreacije združujejo v dveh planinskih društvih, delujočih v Slovenski Bistrici in na Zgornji Polskavi. Na območju občine so tudi urejene športno-rekreativne (planinske), tematske oziroma turistične (npr. romarske poti vinske turistične ceste) ter naravoslovne in učne poti (npr. gozdne). Vse poti so prehodne v vsakem letnem času.