Graslov stolp

Graslov stolp

V bližini gradu Slovenska Bistrica je nekdanji obrambni stolp, ki je bil sestavni del mestnega obzidja – Graslov stolp. Grasli so spadali med nižje svobodnjake, ki so se preživljali kot kastelani ali fevdniki stolpov in manjših posestev. Anton Grasel se leta 1455 pojavlja kot gradnik Bistriškega gradu in leta 1478 kot posestnik stolpa v Slovenski Bistrici. Glede na izpostavljeno lego stolpa in njegov slab stik z mestnim obzidjem sklepamo, da je bil zgrajen šele v 16. stoletju.

Stolp predstavlja izredno dobro ohranjeno srednjeveško zgradbo, ki se dobro poltretje stoletje ni veliko spreminjala. Leta 1710 ga je skupaj s pripadajočim gromberškim posestvom kupil grof Attems in ga preuredil v kaščo. Po daljši prenovi je leta 2004 odprl vrata razstavni dejavnosti, s tem pa je postal restavriran objekt z razstavnimi prostori v treh etažah.